Teslimat ve İade Şartları

MADDE 1- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca sahış adına kesilen faturalarda iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Firma adına kesilen faturalarda ise iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI firmanın SATICI firmaya (kargo ücretini eklemeden) iade faturası kesmesi ve tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 2- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen ve/veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler örn: üzerinde kesme, delme, yapılmış, kullanıcı isteğine göre özel renkte üretilmiş ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün shrinklenmiş ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.