Mekanik Akustiği

Akustik, Fransızca kökenli ve dilimizde oldukça yer etmiş bir kelimedir. Akustiğin kelime anlamı yankılanım olarak ifade edilmektedir. Akustik fizik alanını kapsayan bir dal olarak yankı bilimidir. Akustik yani yankı bilimi, ses izolasyonu konusunu kapsayarak makineleşen çağımızda. Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması için başvurulan alan olarak da karşımıza çıkmaktadır.

         Bu İçeriği Sesli Olarak Dinleyebilirsiniz…        

 

Çağ teknolojik gelişmelerle insan emeğinin makinelere aktarıldığı bir döneme evrilmiştir. Makinelerin çalışma sesi yoğun ve karmaşık bir ses ortamı oluşturmakta ve bu insan sağlığı konusunda da tehlike arz etmektedir. Mekanik ve Makine ortamlarında yahut odalarında oluşan ses yoğunluğu. Çalışanların zihinsel fonksiyonlarını da eksi yönde etkileyecek rahatsız edici bir durum oluşturmaktadır. Çalışma ortamında, çalışanların rahatsız olmaması. Çalışanların seslerinin net duyulması ve iyi anlaşılabilmesi için ses izolasyonu yapılmak zorundadır. Sağlıklı bir çalışma ortamı ve sağlıklı çalışanlar için ses izolasyonu önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. İzolasyon için ortama göre ses seviyesi aralıklarına uygun malzemeler kullanılması da önem taşımaktadır. Çünkü ses ve ortam değişken varlıklardır. Bu bağlamda özelleştirilmiş bir analiz nihayetinde ses izolasyonunun uygunlukla yapılması. Doğru bir sonuç alımını sağlayacaktır. Ses düzeyinin fiziksel ve özellikle psikolojik etkilerinin olduğu göze alındığında; ses karmaşasının. Oluşturabileceği uykusuzluk, stres ve bu tarz rahatsızlıklara karşı çalışanların zihinsel zindeliğini sağlamak. İçin ses izolasyonu, iş sağlığı ilkelerinin ilk aşamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Mekanik ortamlarda, makinelerde, fabrikalarda yapılan bu ses izolasyonu yankı biliminin. Yani mekanik akustiğinin ilgi alanına girmektedir. Fabrika ses izolasyonu, jeneratör odası ses izolasyonu, kompresör odası ses izolasyonu. Kazan dairesi ses izolasyonu mekanik akustiğinin kapsadığı alanlardır. Fabrikaları, makinelerle çalışan insanların yoğun olduğu alanlar olarak ele alıp öncelikli olarak. İncelediğimizde, gürültü yoğunluğunun rahatsız edici boyuttan çıkarılması için ses izolasyonu yapılması gerekmektedir. Bu şekilde çalışanların rahatsız edici bir ortamda çalışması önlenecektir. Aynı şekilde kompresör odasında yer alan kompresörler, yapı ve çalışma şekli açısından. Yüksek sesli yani yoğun gürültülü makineler olması sebebiyle yüksek derecede rahatsız edici bir ses karmaşası oluşturmaktadır. Bu sebeple kompresör odası için de mekanik akustiğine ihtiyaç duymaktadır. Verilen örnekler bazında makinelerin ve makine ortamlarının ses yalıtımları mekan akustiğinin alanını oluşturmaktadır. Mekan akustiği ortamı iyileştirerek insan sağlığını korumak için baş vurulan bir alandır.

Bilgisayar odasında oluşan ses kaosu rahatsız edici durumlara neden olabilir. Ses yalıtımı uygulaması, çevresel sesin daha net ve daha iyi anlaşılması için gerekli olan en önemli çalışmalardan biridir. Kullanılan malzemeler sesin ses seviyesine göre doğru seçilmelidir. Doğru malzeme ve doğru uygulama etkili ses yalıtımı sağlayabilir. Ses yalıtımı, birçok insan sağlığı ve çevre için gereklidir. Rahatsız edici gürültüden uzak sessiz bir ortam isteyenler. Ortamdaki sesi daha net duymak istiyorsanız ses yalıtımına ihtiyacınız var. Her şeyden önce, ses sizi çok rahatsız edecek ve zamanla sinir bozucu sesleri ve gürültüleri kabul edebilirsiniz, ancak bu sizi olumsuz etkileyecektir. Sinir sistemi tahrip edilebilir çünkü rahatsız edici sesler ve sesler insan psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Ses yalıtım malzemelerinin uygulanması uykusuzluktan kurtulmanıza ve bu tür sorunları hafifletmenize yardımcı olabilir.