Kompresör Ses Yalıtımı

Basınçlı hava sistemlerinin en büyük parçalarının bulunduğu yer kompresör odası olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemler farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kompresör odası olarak bilinen bu odaların ideal bir çalışma ortamı oluşturmak için ses yalıtımlı tasarlanması gerekir. Kompresörler için uygun ortam sıcaklığının yaratılması ve sıcaklık değişiminin minimum olması gibi etmenlerin. Yanı sıra bu odaların mutlaka ses yalıtımına sahip olması da odaların yakınında çalışan kişilerin. Sağlığı ve konforu açısından büyük bir öneme sahiptir. Kompresör odaları bağımsız olarak tasarlanabilecekleri gibi bir alanın parçası da olabilirler. Ancak bu alana yakın olarak çalışanların yanı sıra çevredeki insanları da rahatsız etmemek için kompresörün. Bulunduğu alanda ses yalıtımına özen gösterilmelidir.
Kompresör Odası Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?
Kaliteli, etkili ve çalışma performansını azaltmayacak bir ses yalıtımı için kompresörlerin. İdeal çalışma ortamını koruyacak malzemelerin kullanılması gerekir. Kompresör odası ses yalıtımında mutlaka ısıya dayanıklı, yanmaz özellikli malzemelerin kullanılması gerekir.
Kompresör odası ses yalıtımı için öncelikle yalıtım yapılacak yerde keşif yapılması gerekir. Keşif sayesinde alanda hangi malzemelerin kullanılabileceği ve hangi seviyede yalıtıma. İhtiyaç duyulduğu net bir şekilde belirlenir. Yalıtım yapılacak alandaki duvarların temizlenmesi uygulamanın. Daha kalıcı ve yüksek bir performans sunmasına yardımcı olur. İhtiyaca göre tek katmanlı ya da çift katmanlı uygulamalarla ses izolasyonu sağlanır. Doğru sünger ve yalıtım malzemesi seçimi sonuçların üzerinde kritik öneme sahiptir. Uygun malzeme belirlenip doğru şekilde ses yalıtımı yapıldıktan sonra kompresör odasının. Gürültüsü ortadan kaldırılır ve ideal ses seviyesinde bir çalışma ortamı elde edilmiş olur.
Ses Yalıtımında Kullanılan Sünger Çeşitleri
Ses yalıtımında farklı sünger seçenekleri alanların ihtiyacına uygun çözümler sunar. Yumurta, labirent, bariyerli sünger seçenekleri kullanılarak ses yalıtımı yapılabilmektedir. Süngerlerin tasarımları, yapıldıkları malzemeler ve kalınlıkları ses yalıtımında farklı sonuçlar elde etmeyi mümkün kılar. 8 dB ile 99 dB aralığında ses izolasyonu sağlamayı mümkün kılan süngerlerin uygulama şekillerindeki. Farklılık da ne seviyede izolasyon elde edileceğini belirler.
Yumurta ve labirent sünger uygulamalarında yankıyı engellemek. Amacıyla açık bir şekilde kullanılabilmektedirler. Bariyerli süngerlerde ise uygulama sonrasında yüzeyin alçı ile kaplanması gerekir. Ses yalıtımında çift katmanlı uygulamalarda yalıtım malzemesine ek olarak. Bir kaplama yapılması sonuçların daha etkili olmasında rol oynar.

İş hayatınızı, günlük hayatınızı etkileyen rahatsız edici seslerden biri olan kompresör dairesinden gelen seslere karşın ses izolasyonu yaptırabilirsiniz. Kompresör odasının etrafını ses yalıtıcı ürünler ile kaplayabilirsiniz. Ancak bu ürünlerin yanmaz cinsten olmasına dikkat ediniz. Ayrıca bununla beraber hava filtresinden emilen havanın çıkarmış olduğu ses, oluşan titreşimden dolayı kompresör üzerindeki çeşitli noktalardan gelen sesler; hepsi bir bütünü oluşturur. Ses dalgası gelişi güzel bir spektrumda yer alıyorsa, ya da diğer bir değişle istenmeyen bir ses ise buna “gürültü” adı verilir. İnsan sağlığı ve konforu üzerinde çok olumsuz etkileri olan gürültü, işitme hasarlarının yan ısıra, vücut aktivite de kan basıncının artması, kasların istem dışı kasılması gibi fizyolojik tesirler, huzursuzluk sinirlilik gibi psikolojik tesirler ve iş veriminin düşmesi gibi performans tesirleri olan çok önemli bir olgudur.